Sikkerhet / hjelpemidler


Bergen Hightech AS deltar i Lindåsprosjektet, et storskala forskningsprosjekt i regi av Høgskolen i Bergen,
Senter for Omsorgsforskning-Vest og Vakt & Alarm AS.
Prosjektet basert på utstyr fra Tunstall Healthcare Ltd.
Bergen Hightech AS står for installasjon og tilpasning hos brukerne.

Bergen Hightech AS leverer også spesial tilpassede varslingskomponenter for eldre og bevegelseshemmede.

Samarbeidsparnere i Lindåsprosjektet:

 

Sikkerhets- og trygghetsprodukter

DinSikkehetsbutikk.no

pdfgsm-senderetradlos-porttelefon

 

 

 

varmestyringrok